Psykiatria

Psykiatrian perustehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja erityistason päihdepalveluita tarvitsevia kansalaisia. 

Hoidettavilla on eriasteisia mielenterveydenhäiriöitä, päihdeongelmia sekä psykiatrisia sairauksia. Palvelut tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi sekä Lapin sairaanhoitopiirin muut toimijat.
 

Havainnekuva rakenteilla olevasta Psykiatrian osastojen uudisrakennuksesta Lapin keskussairaalan kampuksella


Hoitoon hakeutuminen

Lapin sairaanhoitopiirin Mielenterveyspäivystyksen ajanvaraus- ja neuvontapuhelin palvelee ympärivuorokautisesti numerossa 040 715 8400.

Päivystyspuhelimessa annetaan ohjausta ja neuvontaa, hoidontarpeen arviota ja varataan tarvittaessa ensikäyntiaika Mielitiimiin, joka on matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu. Jos avuntarve on välitön, pyydetään hakeutumaan perusterveydenhuollon päivystykseen.


Mielenterveyspäivystys p. 040 715 8400 vuorokauden ympäri
 

Yksiköiden esittely


Nopeat mielenterveyspalvelut ja konsultaatiot

Psykiatrinen avohoito

Psykiatrinen sairaalahoito

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut