Neurologia ja kliininen neurofysiologia

 

Keskussairaalan neurologian yksikössä tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on aivojen, selkäytimen, ääreishermoston tai lihasten alueen sairaus tai oireita.

Neurologisten sairauksien ja tilojen oireita:

 • päänsärky
 • muistihäiriö
 • lihasheikkous
 • kohtaukselliset oireet
 • liikehäiriö


Yleisiä neurologisia sairauksia:

 • aivoverenkiertohäiriöt
 • epilepsia
 • liikehäiriöt esim. Parkinsonin tauti, dystonia
 • MS-tauti
 • muistisairaudet
 • migreeni


Neurologian osaston potilaat ovat pääosin äkillisesti sairastuneita, päivystyspoliklinikan kautta tulleita ja muista sairaaloista jatkohoitoon siirtyneitä. Pieni osa potilaista saapuu sovittuihin osastotutkimuksiin lähetteellä tai kontrollikäynnille akuutin sairauden jälkeen. Neurologian poliklinikalla hoidetaan kiireelliset ja kiireettömät lähetteellä tulevat potilaat ja järjestetään hoidon seuranta sosiaali- ja terveysministeriön sairauskohtaisen hoitoon pääsyn mukaisesti.

Neurologisten potilaiden hoitoon, tutkimukseen ja kuntoutukseen osallistuvat erikoislääkärit, erikoistuva lääkäri, hoitajat, fysioterapeutti, puheterapeutti, neuropsykologi, kuntoutusohjaajat sekä sosiaalityöntekijä. Keskussairaalassa on myös saatavana mm. toimintaterapeutin ja ravitsemusterapeutin palvelut.

Kliinisen neurofysiologian tutkimusyksikössä (KNF) tutkitaan hermoston toimintaa erilaisin sähköisin mittauksin. Näistä eniten käytetyt ovat EEG eli ns. aivosähkökäyrä epilepsian tai muiden aivo-oireiden tutkimiseksi ja ENMG/johto-nopeusmittaukset (hermo- ja lihassähkötutkimus) esimerkiksi hermopinteitä epäiltäessä.