Kuntoutuspoliklinikka


Kuntoutuspoliklinikalla laaditaan kuntoutussuunnitelmia muun muassa vaikeavammaisille ihmisille, joilla on asiakkuuksia monella taholla sekä ammatillisen kuntoutuksen tarpeessa oleville ihmisille.

Poliklinikka vastaa erikoissairaanhoitotasoisesta apuvälinepalvelusta:  liikunnallisia ja kommunikointiapuvälineitä. Tarvittaessa arvioidaan asunnonmuutostöiden ja muiden palveluiden tarvetta yhdessä kuntien työntekijöiden kanssa.

Kuntoutuspoliklinikka on aktiivisesti mukana amputaatiopotilaiden hoitoketjussa, apuvälinehoitoketjussa ja ammatillisen kuntoutuksen hoitoketjussa.

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjauksen tavoitteena on asiakkaan itsenäisten toimintamahdollisuuksien tukeminen koti- ja muussa lähiympäristössä.

Kuntoutusohjaus sisältää asiakkaan ja lähiyhteisön ohjausta, neuvontaa sekä tukemista sairastumisen/vammautumisen kohdatessa.

Kuntoutusohjaus painottuu kotikäynteihin, mutta kuntoutusohjaaja on tavoitettavissa myös keskussairaalassa.

Palvelu on asiakkaille maksuton.