Potilaskertomusarkisto

 

Potilaskertomusarkiston pitkät hyllyköt.

Potilaskertomusarkisto säilyttää ja hoitaa Lapin sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon potilasasiakirjoja ja röntgenkuvia säädösten ja määräysten mukaisesti.

Potilasasiakirjojen tehtävänä on palvella potilaan hoidon suunnittelua ja toteutusta sekä edistää hoidon jatkuvuutta. Ne ovat tärkeitä potilaan tiedonsaantioikeuden ja oikeusturvan kannalta. Potilasasiakirjoja käytetään lisäksi terveydenhuollon tutkimuksessa.

Arkistoitujen potilastietojen luovutus on keskitetty potilasasiakirja-arkistoon.

Potilaalla on oikeus nähdä ja tarkistaa kaikki henkilö- ja potilastietonsa sekä saada ne pyynnöstä kirjallisina ja maksuttomina kerran vuodessa (potilastietoja ei anneta sähköpostitse).

Pyyntö tehdään kirjallisesti tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Pyyntö osoitetaan potilaskertomusarkistoon.