Potilasasiamies


Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Lapin sairaanhoitopiirin potilasasiamies toimii myös Inarin, Utsjoen, Kittilän, Kolarin, Pellon ja Muonion-Enontekiön perusterveyshuollon potilasasiamiehenä.

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu

Neuvoa potilasta potilaslain liittyvissä kysymyksissä, joita ovat muun muassa;

1. Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun
Potilaan tiedonsaantioikeus
Potilaan itsemääräämisoikeus
Alaikäisen potilaan asema
Laillisen edustajan tai omaisen tiedonsaantioikeus ja toimivalta
Tietosuoja-asiat

2. Neuvoa, miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön hoitoon tai kohteluun

3. Neuvoa ja avustaa tarvittaessa potilasta potilasvahinkolain tarkoittaman potilasvahinkoilmoituksen, muistutuksen tai kantelun tekemisessä

4. Tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies ei itse tee päätöksiä, eikä voi muuttaa tai puuttua hoitopäätöksiin tai viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa ja epäselvyyksissä on ensisijaisesti syytä keskustella hoidosta vastaavan yksikön (osasto tai poliklinikka) henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa.