Potilaan oikeudet


Potilaana sinulla on oikeus siihen, että:

  • saat hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa ja hyvää kohtelua.
  • tietosi pidetään salassa, eikä niitä levitetä puhumalla, kirjoittamalla tai sosiaalisen median välityksellä niille tahoille, jotka eivät osallistu hoitoosi.
  • kaikkia tietojasi käsitellään asianmukaisesti, eivätkä tietosi joudu sivullisille.
  • tulet ymmärretyksi ja saat käyttöösi tarvittaessa tulkin hoitotilanteeseen.

Tietosuojaselosteet

Sinulla on mahdollisuus

1)  tehdä muistutus, mikäli olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun, eikä asia keskustelun avulla selviä.
Muistutuslomake

2)  tehdä potilaan ja omaisen haitta- ja vaaratilanneilmoitus, jos huomaat, että potilaan hoidossa on ollut potilaan turvallisuutta vaarantava tapahtuma, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa potilaalle haittaa.

3)  saada kopiot omista potilaskertomustiedoistasi
Potilasasiakirjojen tilaus potilaskertomusarkistosta

4)  saada lokitietosi kerran vuodessa maksutta
Lokitietojen tarkastuspyyntölomake

5)  pyytää mm. tarkastamaan, oikaisemaan ja täydentämään rekisteritietosi. Löydät lisätietoja tietosuojaan liittyvistä oikeuksistasi ja henkilötietojen käsittelystä: Tietosuoja: Oikeuksiin liittyvät pyynnöt ja lomakkeet 

6)  laatia hoitotahto  ensisijaisesti Omakantaan, www.omakanta.fi, jolloin se on käytettävissä kaikissa terveydenhuollon julkisen terveydenhuollon yksiköissä
Voit tehdä hoitotahtoilmoituksen myös alla olevalla lomakkeella ja toimittaa sen Lapin keskussairaalan potilaskertomusarkistoon. Tällöin hoitotahtosi näkyy vain Lapin keskussairaalan tiedoissa. 
Hoitotahtolomake
Psykiatrinen hoitotahto lomakkeineen

7)  kieltää tietojesi luovuttaminen  toisiin terveydenhuollon yksiköihin joko Omakannan, www.omakanta.fi, kautta. Mikäli haluat kieltää vain Lapin keskussairaalassa tuotettujen tietojen luovuttamisen toisiin terveydenhuollon yksiköihin, voit tehdä sen käymällä keskussairaalan potilaskertomusarkistossa.

Huomioithan, että hoitosi voi vaarantua, mikäli hoitavalla taholla ei ole käytettävissä kaikkea sinusta olevaa tietoa.

8)  tehdä korvaushakemus koskien sairaalassa kadonnutta omaisuutta, jota ei etsinnöistä huolimatta löydy. Korvaushakemus voi koskea myös muuta sairaalassa tapahtunutta kuluerää. Potilas on aina ensisijaisesti itse vastuussa omaisuudestaan sairaalassa ollessaan.
- Esine- ja muiden vahinkojen korvauskäsittely
- Korvaushakemuslomake
- Löytötavarat