Linkit Lapin Päihdeklinikka Klinikka 13
Lääkkeiden
väärinkäyttäjät
Huumausaineiden
sekakäyttäjät
Opioidiriippuvaiset -
laitosvieroitus
Opioidiriippuvaiset -
korvaushoito
Extranet
Opioidiriippuvaiset korvaushoito – Hoitopolku

Korvaushoitoa voidaan antaa niille opioidiriippuvaisille asiakkaille, jotka eivät ole kyenneet vieroittautumaan yleisesti hyväksyttyjen vierotushoitojen avulla. Korvaushoito lääkkeenä käytetään Subuxonea®.

Alkuarvioinnin jälkeen korvaushoito aloitetaan vähintään kahden viikon laitosjaksolla korvaushoitoja aloittavassa päihdehuollon kuntoutuslaitoksessa tai sairaalassa. Varsinainen korvaushoito toteutetaan asiakkaan kotikunnan terveyskeskuksessa.

Korvaushoidon tavoitteena on riippuvuuteen liittyvien ongelmien haltuunotto lääkityksellä. Hoidon aikana keskitytään asiakkaan elämänhallinnan parantamiseen tiiviin psykososiaalisen kuntoutuksen keinoin.

Korvaushoito suunnitellaan enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, jonka jälkeen arvioidaan hoidolle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja mahdollista korvaushoidon jatkamista.

 
Tästä LSHP:n kotisivuille!